Ferrobeton

Cariere

Aici ne poți trimite un mesaj cu CV-ul tău sau poți aplica la unul din joburile disponibile în cadrul Ferrobeton România.

Ferrobeton

Alătură-te echipei!

În cadrul echipei Ferrobeton România ne dezvoltăm prin fiecare proiect și ne concentrăm pe generarea de soluții în echipă. Oamenii sunt prioritatea noastră.

Construim relații de durată și ne pasă de siguranța și bunăstarea celorlalți. Împreună putem crea un loc de muncă sigur, divers, deschis și primitor.

Ești gata să aduci ce ai mai bun și să ne ajuți să contribuim la construirea lumii în care trăim?

laboratory technician, construction engineer

Inginer constructor

Full Time

Entry-Level (<2 Ani), Mid-Level (2-5 Ani)

Job Description

Informatii
Inginerul control calitate verifică, monitorizează procesele de producție și efectuează controalele și inspecțiile ce revin responsabilului CTC în fazele de execuție determinante.

 

Studii superioare: Inginer constructii civile, industriale si agricole
Experienta in domeniu:1- 4 ani
Cunostinte: Noţiuni de desen tehnic şi cotarea schiţelor; Cunoştinţe legate de materiale, metode, instrumente utilizate în constructii clădiri sau alte structuri
Competente si aptitudini: Rapiditate in rezolvarea problemelor; Lucru in echipa si intelegerea responsabilitatii si eticii profesionale; Gandire de ansamblu; Spirit de observatie; Disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, disciplina.

Other info

 • Sa supravegheze permanent si sistematic activitatile de CTC, resursa umana si procesele de inspectii si incercari la nivelul societatii in conformitate cu prevederile documentelor sistemului de management al calitatii adoptat de organizatie;
 • Sa urmaresca permanent incadrarea in standardele de calitate si asigura realizarea activitatilor de inspectii si verificare a calitatii la produsele achizitionate, inainte de punerea in opera, precum si la lucrarile realizate de societate, pe tot parcursul desfasurarii proceselor de productie, conform procedurilor aferente, in vederea confirmarii calitatii si acceptarii de catre clienti a lucrarilor executate;
 • Sa controleze, monitorizeaza procesele de productie si efectueaza controalele si inspectiile ce revin responsabilului CTC in fazele de executie determinante;
 • Sa verifice potrivit prevederilor procedurilor aplicabile si ale planurilor de control calitate aferente, existenta si conservarea datelor de identificare fizica pe produsele primite de la furnizori;
 • Sa tina evidenta si sa gestioneaze documentele si inregistrarile aferente controlului calitatii lucrarilor/produselor, emise sau primite, inclusiv cele privind pregatirea si instruirea personalului in acest domeniu;
 • Sa propuna Directorului executiv/Directorului de productie oprirea executiei lucrarilor/ produselor, atunci cand constata aparitia unor deficiente majore,
 • Sa identifice deficientele de calitate si sa tine evidenta abaterilor de la calitate, a cauzelor acestorora si sa stabilesteasca masuri pentru remedierea acestorea pe care le aduce la cunostinta conducerii unitatii, urmarind realizarea hotararilor luate;
 • Sa supervizeze personalul laboratorului pentru imbunatatirea calitatii lucrarilor/produselor;
 • Sa reclame si sa refuze calitativ produsele care nu se incadreaza in conditiile de calitate contractuale, in baza actelor doveditoare intocmite de comisia de receptie;
 • Sa analizeze reclamatiile de calitate de la beneficiari si ia masuri operative de eliminare a lipsurilor in activitatea de productie;
 • Se asigura ca produsele sunt fabricate conform planificarii si respecta conditiile de calitate ale societatii.

Mașinist pod rulant

Full Time

Mid-Level (2-5 Ani)

Job Description

Informatii
Mașinistul pod rulant deservește instalaţiile de ridicat şi transportat în conformitate cu instrucţiunile de exploatare şi capacitatea de sarcină a acestora precum și specificului activității din companie.

 

Studii superioare: Scoala profesionala/Studii specialitate; Curs Calificare: Masinist Pod Rulant, carnet autorizare ISCIR
Experienta in domeniu:2-3 ani
Cunostinte: Cunoştinţe privind manipularea, functionarea podurilor rulante
Competente si aptitudini: Comunicare, organizarea locului de munca, aplicarea normelor SSM, SU si de mediu, intretinere echipament de lucru; Rapiditate in rezolvarea problemelor, lucru in echipa si intelegerea responsabilitatii profesionale, spirit de observatie, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, disciplina; analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverenţă; echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

Other info

 • Işi însuşeşte procedurile tehnice de execuţie si control conform tehnologiei de fabricaţie;
 • manevrează şi exploatează echipamentele şi echipamentele respectând instrucţiunile de întreţinere şi explatare furnizate de producători;
 • Să cunoască macaraua pe care lucrează şi condiţiile tehnice privind utilizarea acesteia, pe care să le aplice intocmai;
 • Să cunoască şi să respecte codul de semnalizare;
 • Să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există persoane pe macara; In cazul in care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrări de reparare,se va lucra in regim de supraveghere din partea unui responsabil H&S;
 • Să ia in primire şi să predea macaraua prin consemnare in registrul de supraveghere; dacă macaraua prezintă defecte care periclitează siguranţa in funcţionare, macaragiul o opreşte din funcţiune şi anunţă şeful punctului de lucru şi şeful ierarhic;
 • Să aprindă luminile de balizare (Ia macaralele care sunt dotate cu asemenea maşini) In caz de vizibilitate redusă, precum şi noaptea;
 • Să participe la lucrările de reparare, intreţinere şi revizie, precum şi la toate verificările tehnice care se efectuează la macaraua pe care o manevrează;
 • Să interzică accesul persoanelor străine in cabina de comandă sau pe macara;
 • Să consemneze in registrul de supraveghere a macaralei toate observaţiile privind deficienţele In funcţionare ale acesteia;
 • Să nu acţioneze macaraua atâta timp cât in zona periculoasă nu sunt Indeplinite condiţiile de siguranţă.

ferrobeton romania health and safety manager

Stivuitorist

Full Time

Mid-Level (2-5 Ani)

Job Description

Informatii
Scopul general al postului presupune conducerea, intretinerea si supravegherea utilajelor destinate pentru transportul si manipularea marfurilor conform comenzilor primite.

 

Studii superioare: Scoala profesionala/Studii specialitate ; Curs Calificare – ISCIR Stivuitorist
Experienta in domeniu:2-3 ani
Cunostinte: Cunoştinţe privind manipularea, functionarea stivuitoarelor
Competente si aptitudini: Comunicare, organizarea locului de munca, aplicarea normelor SSM, SU si de mediu, intretinere echipament de lucru ; Rapiditate in rezolvarea problemelor, lucru in echipa si intelegerea responsabilitatii profesionale, spirit de observatie, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, disciplina; analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverenţă; echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

Other info

 • Işi însuşeşte procedurile tehnice de execuţie si control conform tehnologiei de fabricaţie;
 • Manevrează şi exploatează echipamentele şi echipamentele respectând instrucţiunile de întreţinere şi explatare furnizate de producători;
 • Să cunoască exhipamentele de manipulat/ stivuitoarele pe care lucrează şi condiţiile tehnice privind utilizarea acestuia, pe care să le aplice intocmai;
 • Să cunoască şi să respecte codul de semnalizare;
 • Asigurarea transportului marfurilor de incarcare / destivuire si descarcare /stivuire in coditii de sigurantã maximã.
 • Executarea reparatiilor si remedierii defectiunilor aparute in timpul procesului de productie.
 • Asigurarea, completarea si predarea tuturor documentelor conform reglementarilor, atributiilor si dispozitiilor primite.
 • Pregateste si verifica conditiilor tehnice ale utilajulului pentru o buna exploatare si functionare in vederea inceperii lucrului.
 • Verifica si asigura existenta dotarilor speciale (pentru PSI si antiderapaj), a pieselor de schimb necesare, a sculelor si dispozitivelor necesare interventiilor in timpul manevrelor.
 • Verifica si completateaza nivelul de combustibil, ulei de transmisie / hidraulic si agent de racire, pentru asigurarea functionãrii normale a vehiculului.
 • Să interzică accesul persoanelor străine in cabina de comandă;
 • Să nu acţioneze stivuitorul atâta timp cât in zona periculoasă nu sunt Indeplinite condiţiile de siguranţă.

laboratory technician, construction engineer

Șef echipă

Full Time

Entry-Level (<2 Ani), Mid-Level (2-5 Ani)

Job Description

Informatii
Conduce si coordoneaza echipa de operatori din subordine cu scopul de a realiza calitativ si cantitativ planul de productie.

 

Studii: Scoala profesionala/Studii medii Facultate constructii
Experienta in domeniu: 1-4 ani
Cunostinte: Noţiuni de desen tehnic şi cotarea schiţelor; noţiuni privind montajul armăturilor
Competente si aptitudini: Coordonare, Comunicare, organizarea locului de munca, aplicarea normelor SSM, SU si de mediu, intretinere echipament de lucru, pregatire materiale pentru armare, fasonare otel beton, montare armaturi, transport si manipulare materiale pentru lucrari de armare; Rapiditate in rezolvarea problemelor, Lucru in echipa si intelegerea responsabilitatii profesionale, Spirit de observatie, Disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, disciplina; Lucrul în schimburi şi condiţii de stres.

Other info

 • Coordoneaza schimbul alocat aferent zonei de productie, supravecheaza resursa umana si ia decizii in ceea ce priveste atributiile fiecaruia in raport cu planul de productie si indicatiile superiorului direct.
 • Raporteaza situatia productiei, planificarea si orice alt raport necesar realizarii inficatorilor stabiliti pe zona alocata.
 • Efectuează toată gama de lucrări necesare realizării sarcinilor de muncă stabilite de către şeful direct, corespunzător cerinţelor categoriei de muncă în care este încadrat;
 • îşi însuşeşte procedurile tehnice de execuţie si control conform tehnologiei de fabricaţie;
 • Aprovizionează zilnic locul de muncă cu utilajele, dispozitivele şi materiile prime necesare desfăşurării activităţii;
 • Manevrează şi exploatează echipamentele şi echipamentele respectând instrucţiunile de întreţinere şi explatare furnizate de producători;
 • Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
 • Sa ia măsuri pentru oprirea utilajelor şi instalaţiilor a căror funcţionare prezintă pericol de avarii, incendii sau al securităţii personalului;
 • Sa se asigura ca sunt montate toate accesoriile elementului respecând prevederile proiectului,
 • Sa se asigura ca se leaga cu sârmă armăturile, respecând numărul minim de legături necesare conform planurilor de execuţie;
 • Sa respecte indicaţiile planului de armare în funcţie de elementul prefabicat(dale, stâlpi, grinzi cu secţiune dreptunghiulară, grinzi cu secţiune I, plăci, panouri);

data entry operator job

Data entry operator

Full Time

Entry-Level (<2 Ani), Mid-Level (2-5 Ani)

Job Description

Studii: Facultate
Experienta in domeniu: 1-3 ani
Cunostinte: Limba engleza – optional
Competente si aptitudini: Competente in planificare, organizare si comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit de ordine si disciplina, corectitudine, flexibilitate, deschidere, gandire de ansamblu, deprinderi tehnice, responsabil, spirit de echipa, adaptare la situatii de criza, putere de decizie si asumarea responsabilitatii, echilibru emotional, constanta in atitudini si manifestari, receptivitate fata de problemele socio-umane, spirit de initiativa, preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Other info

 • planifica, organizeaza, participa si verifica incarcarea cu elemente prefabricate a camioanelor;
 • elibereaza/intocmeste avizele de livrare;
 • sa verifice conformitatea datelor introduse in sistem, cu datele din documentele,
 • sa efectueze prelucrarea primara a datelor introduse
 • sa salveze periodic si in situatii critice datele introduse si pastreaza copiile de siguranta ale datelor salvate,
 • sa corecteaza erorile intalnite sau le raporteaza supervizorului direct,
 • sa asigure buna functionare si intretinerea a echipamentelor cu care lucreaza, scanner – PC – echipament de lucru si de protectie,
 • efectueaza marcarea elementelor produse in programul specific
 • intocmeste si realizeaza alte documente, liste, tablele etc. necesare la elaborarea proiectelor;
 • lucreaza conform procedurilor interne ale companiei;
 • studiaza, intelege si respecta acolo unde este posibil, cataloagele interne, standardele planul si orice alt document pus la dispozitie de catre companie.
 • identifică cerinţele de calitate conform normelor privind abaterile şi toleranţele admisibile la lucrările de executat;
 • aplică permanent, cu responsabilitate, procedurile de asigurare a calităţii respectand precizările din documentaţia tehnică specifică;
 • efectuează toată gama de lucrări necesare realizării sarcinilor de muncă stabilite de către şeful direct, corespunzător cerinţelor categoriei de muncă în care este încadrat;
 • sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici;
 • sa menţina permanent locul de muncă şi utilajele cu care lucrează în perfectă ordine şi curăţenie;
 • sa respecte şi sa indeplineasca sarcinile de lucru primite de la şeful ierarhic.

laboratory technician, construction engineer

Laborant tehnician

Full Time

Mid-Level (2-5 Ani)

Job Description

Informatii
Prelevează probe si asigură conservarea lor pe durata transportului, efectuează încercările conform procedurilor în vigoare si intocmeşte înregistrările de calitate conform procedurilor în vigoare.

 

Studii superioare: Scoala profesionala /Studii specialitate Laborant detereminari fizico-mecanice
Experienta in domeniu: minimum 2 ani
Cunostinte: noţiuni de constructii, cunoştinţe de operare pe calculator; culegerea şi clasificarea informaţiilor.
Competente si aptitudini: Comunicare, organizarea locului de munca, aplicarea normelor SSM, SU si de mediu, intretinere echipament de lucru; Rapiditate in rezolvarea problemelor, Lucru in echipa si intelegerea responsabilitatii profesionale, Spirit de observatie, Disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, disciplina; Lucrul în schimburi şi condiţii de stres.

Other info

 • Efectuează controlul şi încercările betoanelor preparate în staţia de betoane a organizaţiei,
 • aplică permanent, cu responsabilitate, procedurile de asigurare a calităţii respectand precizările din documentaţia tehnică specifică;
 • verifică caracteristicile tehnice ale lucrărilor prin compararea calităţii execuţiei cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice;
 • ​verifică corectitudinea datelor din comandă cu normele sau procedurile în vigoare;
 • ​verifică calitatea betoanelor si a otelului şi încadrarea lor în prevederile reţetelor;
 • ​prelevează şi confecţionează probele de beton;
 • ​asigură păstrarea probelor în condiţii standard prevăzute de normativele în vigoare;
 • ​întocmeşte înregistrările de calitate aferente folosind formulare tipizate.
 • ​colectează încercările în vederea elaborării buletinului cumulativ;
 • ​comunică rezultatele încercărilor executate pe betonul întărit; ​
 • identifică cerinţele de calitate conform normelor privind abaterile şi toleranţele admisibile la lucrările de executat;

ferrobeton romania health and safety manager

Manager H&S

Full Time

Entry-Level (<2 Ani), Mid-Level (2-5 Ani)

Job Description

Informații
Funcția de manager H&S presupune responsabilitate pentru implementarea tuturor cerințelor corporative de sănătate și siguranță.

 

Studii și certificări: Licență/Master – domeniul tehnic; Certificare inspector de sănătate, certificare inspector de siguranță, coordonator de șantier HG 300, certificare ISO 45001
Experiența în domeniu: minimum 1 an
Cunoștințe: Know-how și expertiză relevante în economia circulară și problemele de sustenabilitate – filozofie, mediu de afaceri, aspecte tehnice
Competențe, aptitudini, abilități: Abilitatea de a înțelege, conduce, evalua proiecte tehnice; Bune abilități de relaționare, comunicare și prezentare; Capacități bune de conducere și de team building; Înalt calificat în managementul schimbării; Organizat, responsabil, cu un puternic impuls pentru rezultate; Capabilitati de imbunatatire a proceselor; Creativ și inovator

Other info

 • Efectuează raportarea indicatorilor lunari de Siguranță Near Miss, Prim Ajutor, Oprire Muncă etc.;
 • Generează alerte de siguranță pentru incidente din locație și procesează alerte de grup;
 • Moderează analiza cauzei principale (5 de ce; Ishikawa);
 • Desfășoară cursuri de formare pentru vizitatori, antreprenori și angajați;
 • Auditează implementarea cerințelor grupului în locații;
 • Pregătește/Verifică permisele de muncă, Analiza riscurilor la locul de muncă;
 • Urmează planurile de acțiune legate de H&S Root Couse Analysis;
 • Facilitează implementarea standardelor corporative de siguranță în cadrul organizației;
 • Cunoștințe despre „Siguranța bazată pe comportament”; LOTO; Spatii inchise; Munca la inaltime;
 • Dezvoltă cultura echipei, implicarea și motivația echipei;
 • Gestionează toate subiectele legate de alte persoane, alocarea resurselor etc.

Who We Are

As a national leader in our industry, Konstruktion is revolutionizing what you expect from a contractor.

Who We Are

As a national leader in our industry, Konstruktion is revolutionizing what you expect from a contractor.

Who We Are

As a national leader in our industry, Konstruktion is revolutionizing what you expect from a contractor.